bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
2:21 CH | 31/05/2016

   Ngày 23/5/2016, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh KonTum đã ký quyết định công nhận kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015 cho hai Khoa Lý  luận cơ bản và Khoa Dân Vận.

2:14 CH | 31/05/2016

 

4:12 CH | 14/04/2016

 

8:36 SA | 29/05/2015

 

3:12 CH | 31/03/2015

 Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài khoa học cấp cơ sở thực hiện trong năm 2015. Chi tiết Quyết định: Danh mục đề tài


Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS