Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
bndanhoi
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học năm 2015

   Ngày 23/5/2016, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh KonTum đã ký quyết định công nhận kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015 cho hai Khoa Lý  luận cơ bản và Khoa Dân Vận.

           Ngày 23/5/2016, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh KonTum đã ký quyết định công nhận kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học câp cơ sở năm 2015 cho hai Khoa Lý  luận cơ bản và Khoa Dân Vận.

 1/ Khoa LLCB. 

2/ Khoa Dân vận

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 31/05/2016 Lượt xem : 190
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh