Đăng Nhập
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

Khí phách hiên ngang của đồng chí Trương Quang Trọng ở nhà Ngục Kon Tum

                                                                           Ths. Trần Thu Hương

 

Đồng chí Trương Quang Trọng sinh năm 1906, người làng Phú Nhơn (nay là thôn Liên Hiệp, thị trấn Sơn Tịnh). Năm 1923, Trương Quang Trọng thi đậu cao đẳng tiểu học ở Huế; năm 1925 theo học Trường thuốc (Cao đẳng Y dược) Hà Nội đã tham gia các phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu, để tang Phan Chu Trinh và là thành viên của tổ chức Phục Việt. Bị địch theo dõi, ông trở về quê bắt liên lạc với Hồ Độ, Nguyễn Bút, Nguyễn Nghiêm, Trần Kỳ Truyện, Lê Trọng Kha thành lập tổ chức Phục Việt (sau đổi tên là Tân Việt) tại Quảng  Ngãi. Tổ chức này đa số là trí thức nho học tiến bộ và thanh niên tân học.

Mùa hè năm 1927, sau khi tiếp thu nội dung chương trình, điều lệ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, những bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc được tập hợp trong cuốn “Đường cách mệnh”, Trương Quang Trọng cùng những thanh niên tiến bộ của Đảng Tân Việt Quảng Ngãi như Hồ Độ, Nguyễn Nghiêm… thống nhất gia nhập vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, sau đó Trương Quang Trọng được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 5/1929, đồng chí đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tại Hương Cảng (Quảng Châu, Trung Quốc). Đến cuối tháng 7/1929, Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Ngãi thành lập chi bộ “Dự bị cộng sản”, làm nhiệm vụ của Ban vận động thành lập Đảng bộ Cộng sản Quảng Ngãi. Đây là bước trực tiếp chuẩn bị thành lập tổ chức cộng sản chính thức ở Quảng Ngãi để hòa nhập vào xu hướng thành lập một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nước.
    Từ hạ tuần tháng 8 đến giữa tháng 10/1929, đa số hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của tỉnh Quảng Ngãi đều bị bắt, trong đó có đồng chí Trương Quang Trọng. Ở trong tù, mặc dù phải chịu bao cực hình, đau đớn nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết cách mạng.

Sau khi bị địch kết án 9 năm tù và đày lên ngục Kon Tum, đồng chí Trương Quang Trọng vẫn tiếp tục lãnh đạo anh em đấu tranh, phản đối những luật lệ hà khắc của nhà tù và kiên quyết chống địch bắt tù chính trị đi lao động khổ sai.

        Tính đến tháng 11/1931 kể cả số tù sống sót ở Đăk Pét, Đăk Pao đưa về, cộng với số tù từ các tỉnh dưới đồng bằng do thực dân Pháp đưa lên sau, tổng cộng số tù tại nhà lao Kon Tum đã lên đến gần 300 người; số tù đó chúng chia ra: Những người án từ 5 năm trở lên dược giam giữ ti Lao Ngoài, chờ kết thúc mùa mưa trở lại Đak Pet. Số tù có mức án 5 năm trở xuống chúng giam giữ tại Lao Trong. Những người giam giữ tại Lao Trong đã có phần an tâm chờ ngày được tha không lo sợ phải đi Đăk Tao, Đăk Pét lần thứ  hai nữa.

Tù phạm ở Lao Ngoài, ngoài số gần 100 anh em từ Đăk Pét, Đăk- Tao trở về, cộng với số mới lên trong các đợt sau đã lên đến gần 300 người, số tù từ Đăk Pét thì đã hiểu rõ những cơ cực, chết chóc tại công trường này. Còn số mới lên, mắt nhìn thấy những bạn tù bị đọa đày tàn nhẫn chỉ còn là những thây ma da bọc xương, những tội ác dã man của thực dân Pháp và bọn lính tại Đăk Pét đối với tù nhân, tất cả anh em đều hết sức căm giận. Mọi người cả cũ và mới đều biết rằng Đăk Pét đang chờ họ, trong họ đều có suy nghĩ phải làm gì đây để cứu mạng sống cho ta và cho đồng đội, không thể để kẻ địch cứ ngang nhiên tàn sát anh em mình như vậy.

Trong 6 tháng trời làm việc ở Kon Tum, anh em Lao Ngoài tuy bên ngoài tỏ ra trầm tĩnh nhẫn nại làm việc; nhưng bên trong đã ngấm ngầm tổ chức, kiên quyết chống lại việc đưa đi làm đường Đăk Pét lần hai, dù phải chấp nhận có hy sinh, tổn thất.

Muốn tiến hành đấu tranh thắng lợi những người tù chính trị đã xác đinh: Phải có một đội ngũ thống nhất và quyết tâm cao. Phải có kế hoạch chu đáo bởi vì cuộc đấu tranh này không nhũng đòi thực dân Pháp bãi bỏ chế độ giết người dã man đối với tù chính trị, bãi bỏ chế độ đánh đập hành hạ tù chính trị, có chế độ biệt đãi mà còn có ý nghĩa chống lại âm mưu chiến lược tiêu diệt dần mòn những người cộng sản của thực dân Pháp. Và một khi chúng ta đã đấu tranh không khoan nhượng như vậy, thì chắc chắn kẻ địch sẽ [1]phản ứng điên cuồng, chúng sẽ đàn áp thẳng tay. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra phải có một đội ngũ đoàn kết và thống nhất, có ban lãnh đạo, có bộ phận chỉ huy cuộc đấu tranh, chứ không thể đấu tranh một cách tự phát được. Trên cơ sở đã quán triệt tư tưởng như trên, ban lãnh đạo cuộc đấu tranh ở Lao Ngoài đã hình thành. Đồng chí Trương Quang Trọng (số tù 303) đảm nhận trách nhiệm xây dựng nội bộ, tư tưởng tổ chức và thành viên của đội quyết tử tự nguyện hy sinh thân mình cho cuộc chiến đấu thắng lợi.

Mang theo tâm huyết: “cách mạng phải vừa có chủ trương, vừa có tổ chức, chủ trương đã có người đi tìm, còn tổ chức thì ta phải lo liệu. Sau này, hai cái đó ráp lại sẽ thành việc lớn”, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng khí tiết, niềm tin, lý tưởng cách mạng, đồng chí Trương Quang Trong cùng một số đồng chí khác đã tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc nói chuyện trực tiếp với các anh em về các bản tuyên ngôn và yêu sách của tù chính trị, đấu tranh từ thầm lặng đến công khai, trực diện không khoan nhượng với địch nhằm giành lại quyền sống, quyền tự do: “Mình chỉ có một trái tim và hai tay không, lại đang nằm trong tù ngục. Lấy tinh thần và đổ máu ra đề chọi lại súng gươm của kẻ thù thì mới ngăn được tội ác man rợ của chúng”[2].

Trong cuộc chiến đó “Phải lưu huyết mới chặn bàn tay tội ác của kẻ thù,  … phải vận động anh em nhất loạt tranh chống việc đi Đẳc Tô, Đắc pét. Địch nhất định khủng bố. Ta cần phải tồ chức nhiêu bộ phân xung kích, trung phong và lập hậu, vừa ngăn mũi súng của kẻ thù, vừa làm reo, vừa tuyệt thực bãi âm, tới khi nào đạt được yêu sách” [3]

Sau khi bàn bạc nhất trí, mấy anh trở thành Ban lãnh đạo đấu tranh, do Đồng chí Trọng làm chi huy trưởng. Kế hoạch đấu tranh được phố biến, cho toàn thê tù nhân khắp các trại ở lao trong và lao ngoài.

Công tác tư tưởng đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết và ý chí đấu tranh của anh em tù chính trị. Với tình thần đó, trong trường hợp phải đổi phó với kẻ thù, dù biết trước một điều chắc chắn rằng cuộc chiến này sẽ có tổn thất, có hy sinh: “Trên đường đời chúng ta không phải là không hy vọng sống, nhưng vì đã đến bước cùng, ta cần phải hy sinh ít nhiều người, để mưu sự sống cho toàn thể anh em. Trước cái chết, ta không nhường lại cho ai được nữa. Ta phải nhận lấy, vui lòng nhận lấy để cho sau khi ta chết rồi, họa may mấy trăm anh em mới còn phương sống”[4]

Ngày không ai chờ đợi cũng đã đến, đầu tháng 12 năm 1931, anh em được tin địch đang chuẩn bị đua tù lên Đăk Pét lần thứ hai một cách bí mật. Đứng trước cái chết đang đón đợi phía trước, những người tù chính trị đã phải tìm cho mình một con đường sống. Dù họ biết rằng, con đường sống đó cũng có thể phải trả giá bằng chính sự sống của bản thân cũng như của anh em đồng chí.

Sáng ngày 12/12/1931, 7h30 phút ở Lao Ngoài, lính Pháp đến, chúng mở cửa nhà lao để anh em xếp hàng theo các toán như mọi ngày. Sau khi tất cả đã xắp hàng, ngồi xong. Moulec theo danh sách đã ghi tên sẵn, lần lượt gọi từng người ra ngồi riêng một chỗ. Khi đã đủ  40 người trong danh sách, hắn ra lệnh cho các toán còn lại đi làm địa điểm mới, xa hơn địa điểm ngày thường. Một lúc sau, hắn ra lệnh cho 40 anh em này: “Trở về phòng lấy áo quần đi Đăk Pét”.

Trong số 40 đồng chí này, phần lớn là những người trong đội cảm tử và quyết tử.[5] Đồng chí Trương Quang Trọng cùng các đồng chí khác chạy vào phòng giam khóa chặt cửa lại và đồng thanh hô các khẩu hiệu “Nhất định không đi Đăk Pék”, “Phản đối đi Đăk Pék”, “ Phải bải bỏ chế độ bắt tù chính trị đi làm đường”, “Bãi bỏ chế độ đánh đập, bắt giết tù.

Tất cả đều đồng lòng siết chặt hàng ngũ đứng trước cửa lao, không để cho binh lính xông vào lôi một ai ra. Sự quyết tâm, gan dạ của anh em tù chính trị đã khiến bọn thực dân, tay sai mất bình tĩnh và tiếp tục gieo thêm tội ác. Theo lệnh công sứ, viên đội Tên Moulec cầm súng, tiến lại cửa nhà lao gọi: “Thằng tù số 299 đâu?” ( số tù 229 là đồng chí Nguyễn Huy Lung). Anh em trong nhà lao đồng thanh trả lời: “Không có tù số 299! Đả đảo đi Đăk Pék”. Đồng chí Trương Quang Trọng bình tĩnh nói với toàn thể anh em: Phải giữ vững tinh thần kiên quyết đấu tranh, sẵn sàng đổ máu. Thà hy sinh tất cả, chứ không lùi một hước nào hết”. Sợ kẻ thù nhả đạn vào nhà lao, nhiều anh em sẽ bị thương vong, đồng chí Trương Quang Trọng lách mọi người tiến lên hàng đầu, anh lần cúc chiếc áo của người yêu tặng mặc trong người, nhìn những tên giết người, ròi chỉ vào tim minh, thét lớn  “Le voici” (nó đây). Tên Moulec lập tức bóp cò, đồng chí Trọng đã anh dũng hi sinh và chúng đã nổ súng giết thêm bảy anh em nữa.

Trong phóng sự "Ngục Kon Tum", Lê Văn Hiến viết về sự ngạc nhiên của mình cũng như anh em nhà phạt: "Trọng bình thường là người ôn hòa, thuẩn hậu, không hay nói, nhiều người đã cho Trọng như “con gái nhà lành”… thế mà khi lâm sự, trước cái chết, anh giữ thái độ rất kiên quyết, can đảm”.

Đồng chí Trương Quang Trọng đã nhận viên đạn đầu tiên của kẻ thù dã man khát máu. Chịu chết thay cho đồng chí của mình, đó là cử chỉ anh hùng, cao thượng, bất khuất, kiên cường, khinh thường cái chết, vì nghĩa quên thân, vì dân phục vụ, nêu cao khí phách của một người cộng sản. Hành động của anh đã nêu một tấm gương sáng ngời về tình đồng chí, nghĩa đồng tâm cho muôn đời con cháu mai sau.

Tinh thần: “chết để sống”, “chết một người để cứu muôn người”của đồng chí Trương Quang Trọng được thực hiện một cách chói lọi trước mặt bọn thực dân hung ác, tiếp thêm sức mạnh cho anh em quyết tâm chiến đấu, không sợ hy sinh để đòi lại quyền sống, quyền tự do, độc lập.

Bản lĩnh, khí phách hiên ngang của đồng chí Trương Quang Trọng khởi xướng đi đầu cho cuộc đấu tranh lưu huyết tại Ngục Kon Tum là một sự kiện lớn, gây chấn động đối với thực dân Pháp ở ngay tại Kon Tum và toàn cõi Đông Dương, khiến cho chúng phải thay đổi chế độ đối xử với tù chính trị ở Đông Dương. Cuộc đấu tranh này đã có tiếng vang lớn trong dư luận thế giới về tự do công lý và nhân phẩm con người, làm cho thế giới biết rõ hơn về chính sách cai trị cũng như chính sách lao tù của thực dân Pháp ở Kon Tum nói riêng và trên toàn cõi Đông Dương nói chung.

Cái chết “đỏ” của đồng chí Trương Quang Trọng và anh em tù chính trị trong nhà lao Kon Tum là bản án tố cáo bộ mặt dã man tàn bạo của thực dân Pháp. Tuy chưa bỏ dã tâm giết hại tù chính trị cộng sản nhưng việc giải thể nhà đày Kon Tum là sự thừa nhận thất bại của Pháp trước tinh thần đấu tranh quyết tử của tù chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.

Tám mươi bảy năm trôi qua, quá khứ đã khép lại, lịch sử đã sang trang nhưng những tội ác của thực dân, đế quốc đã gây ra cho dân tộc Việt Nam mãi mãi không bao giờ xóa được trong tâm trí của những người Việt Nam yêu nước. Hình ảnh đồng chí Trương Quang Trọng và những người tù chính trị đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho đất nước, vì lý tưởng của Đảng đã đi vào lịch sử một Ngục Kon Tum kiên cường, bất khuất – một biểu tượng về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên trung, anh dũng của những người cộng sản. Các anh đã tô thắm thêm truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quê hương Kon Tum anh hùng./.[1] Hồng Sinh, Hồng Phú, Sao sáng sông Trà, Hội văn nghệ Nghệ An, 1975, 171

[2] Hồng Sinh, Hồng Phú, Sao sáng sông Trà, Hội văn nghệ Nghệ An, 1975, trang 180

[3] Hồng Sinh, Hồng Phú, Sao sáng sông Trà, Hội văn nghệ Nghệ An, 1975, trang 178

[4] Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở văn hóa, thể thao và du lịch, Hồ sơ Lý lịch di tích nhà ngục Kon Tum, tháng 11 năm 2017, trang 35

[5] Đội cảm tử và đội quyết tử là lực lượng trung kiên của cuộc đấu tranh, là lực lượng tiên phong, xung phong tự nguyện gánh vác mọi nhiệm vụ gian khổ nhất trong cuộc đấu tranh, họ sắn sàng hy sinh thân mình cho cuộc chiến đấu thắng lợi. Đội cảm tử và đội quyết tử đều hoàn toàn bí mật với anh em.

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 19/01/2018 Lượt xem : 64
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết