Đăng Nhập
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực công nhận và thi hành bản án, QĐ dân sự của tòa án nước ngoài

                                                                      CN. Bùi Thị Thùy Mai  - Khoa Nhà nước và pháp luật

  

          Trong thời đại hiện nay, không có quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển một cách biệt lập mà không quan hệ, giao lưu, hợp tác với các quốc gia khác. Do đó, quan hệ hợp tác quốc tế đã trở thành nhu cầu nội tại của một quốc gia. Ở Việt Nam, quá trình hội nhập đã đem lại những cơ hội phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng như rất nhiều thách thức, nhiều quan hệ mới phát sinh. Cơ chế hợp tác đa phương đang là sự lựa chọn ưu tiên của các quốc gia phát triển trên thế giới. Các điều ước quốc tế đa phương trong lĩnh vực tương trợ tư pháp sẽ tạo ra một cơ chế thực thi chung, có hiệu quả cho các quốc gia thành viên trong việc hợp tác, hỗ trợ nhau khi giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp.

Tương trợ tư pháp là việc các quốc gia (chủ yếu thông qua Tòa án và các cơ quan tư pháp) giúp đỡ, hỗ trợ nhau về các vấn đề tư pháp trên cơ sở điều ước quốc tế, trên nguyên tắc có đi có lại, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, công dân và pháp nhân mỗi nước trên lãnh thổ của nhau, thúc đẩy phát triển quan hệ quốc tế.

 Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự, của toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài là một vấn đề quan trọng trong tố tụng dân sự, theo đó các phán quyết của toà án hoặc của trọng tài một nước sẽ có thể được công nhận và thi hành ở nước khác. Trong bối cảnh của quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng thì vấn đề công nhận và cho thi hành các phán quyết của toà án nước ngoài là vấn đề cần được quan tâm.

Ý nghĩa quan trọng nhất của việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài là nó đảm bảo khả năng thi hành các bản án quyết định dân sự đã được cơ quan tài phán nước ngòai tuyên cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án cũng như tránh tình trạng về cùng một vụ việc nhưng lại bị xét xử hai lần.

  Ngoài ý nghĩa trên thì việc công nhận và thi hành bản án ,quyết định dân sự của tòa án nước ngoài còn có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, pháp lí.

  Về chính trị, công nhận và thi hành bản án,quyết định dân sự của tòa án nước ngoài sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia,thể hiện sự tôn trọng,thiện chí của quốc gia này đối với quốc gia khác,thể hiện chính sách bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp không chỉ của cá nhân,tổ chức nước mình mà còn của cá nhân tổ chức nước ngoài. Ngoài ra còn thể hiện quyền tài phán độc lập của một quốc gia,không một quốc gia, một tổ chức quốc tế nào có thể ép buộc một quốc gia hay tổ chức quốc tế khác công nhận và thi hành bản án, quyết định tòa án nước mình.

  Về phương diện kinh tế, việc công và thi hành bản án,quyết định dân sự của tòa án nước ngoài có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia trên cơ sở hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi,sẽ hạn chế các hành vi thỏa thuận, vi phạm hợp đồng,tạo tâm lý an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

  Về phương diện pháp lí, công nhận và thi hành bản án,quyết định dân sự của tòa án nước ngoài là một giai đoạn của quá trình tố tụng nếu các phán quyết của tòa án nước ngoài không được thực thi thì kết quả ở giai đoạn trước đó sẽ không còn ý nghĩa. Không những thế còn góp phần khắc phục các lỗ trống của pháp luật quốc gia về vấn đề này,pháp luật gữa các quốc gia có cơ hội được so sánh trực tiếp với nhau,từ đó mà hoàn thiện hệ thống pháp luật hơn. Đây còn là căn cứ pháp luật quan trọng để xác định thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với yêu cầu giải quyết khi có vụ việc của đương sự.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên các lĩnh vực dân sự, thương mại, hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án, Việt Nam đã ký kết 32 Hiệp định về tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam và các nước. Nhưng cùng với việc mở rộng và phát triển quan hệ quốc tế của nước ta, đã và đang xuất hiện ngày càng một nhiều các vụ việc tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động mà một bên đương sự là công dân, pháp nhân Việt Nam. Nhiều vụ án đã được Tòa Án nước ngoài giải quyết và gửi bản án, quyết định đến Việt Nam kèm theo đơn yêu cầu công nhận và thi hành tại nước ta các bản án và quyết định đó.

Theo thống kê của Bộ tư pháp (cơ quan đầu mối nhận hồ sơ) từ năm 1994 đến năm 2004, có khoảng 150 hồ sơ xin công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự nước ngoài. Ở giai đoạn này, đối với các hồ sơ từ những nước chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam thì gần như không có hồ sơ yêu cầu nào được Tòa án Việt Nam chấp nhận. Từ năm 2004 - 2011, Bộ Tư pháp đã nhận được gần 70 hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Nhìn chung, các đơn xin công nhận còn rất hạn chế về số lượng. Trên thực tế cho thấy các đơn yêu cầu chủ yếu là về công nhận và cho thi hành các bản án ly hôn của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Các bản án ly hôn thường là của các nước Trung Quốc, Đài loan, Mỹ, Đức, Nga... Đến năm 2015, khi Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có hiệu lực đã ghi nhận “quyết định về nhân thân, hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài cũng được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam như bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài”. Chính vì vậy, với sự ra đời của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, nút thắt  về vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài đã tương đối được tháo gỡ.

          Tuy nhiên, khó khăn chính hiện nay là việc công nhận và cho thi hành quyết định, bản án dân sự của tòa án nước ngoài chỉ được tiến hành trên cơ sở điều ước quốc tế được ký kết giữa Việt Nam với các nước  hoặc áp dụng nguyên tắc có đi có lại, trong khi đó vẫn chưa có sự hướng dẫn áp dụng cụ thể, thống nhất nguyên tắc có đi có lại cũng như cơ chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với nước có liên quan.

Tương trợ tư pháp quốc tế là một hoạt động phức tạp. Nội tại của hoạt động này chính là sự hỗ trợ của các cơ quan tư pháp các quốc gia trong việc giải quyết một vụ việc cụ thể. Có thể nói hiệp định tương trợ tư pháp là công cụ pháp lý hữu hiệu và thiết thực nhất trong hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và các nước. Một mặt, hiệp định tương trợ tư pháp làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, làm tăng cường khả năng và nghĩa vụ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp của các quốc gia, mặt khác giúp cho việc giải quyết một yêu cầu tương trợ tư pháp cụ thể của một quốc gia này đối với một quốc gia khác được nhanh chóng, thuận tiện và mang đến hiệu quả cao. 

          Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống các Hiệp định tương trợ tư pháp song phương giữa Việt Nam và các quốc gia khác nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp. Cụ thể:

          Một là rà soát lại các Hiệp định đã ký trước khi có Luật Tương trợ tư pháp và tiến hành đàm phán sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế mới nhằm đảm bảo sự tương thích giữa các Hiệp định đó với Luật Tương trợ tư pháp, các Hiệp định đa phương về tương trợ tư pháp cũng như phù hợp với thực tiễn triển khai công tác tương trợ tư pháp.

          Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với các nước, ưu tiên các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước có quan hệ truyền thống và đặc biệt các nước có nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

          Ba là, xúc tiến việc ký kết, phê chuẩn, gia nhập các điều ước quốc tế đa phương trong lĩnh vực tương trợ tư pháp tạo ra một cơ chế thực thi chung, có hiệu quả cho các quốc gia thành viên trong việc hợp tác, hỗ trợ nhau khi giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp.

          Như vậy, nhu cầu đàm phán, ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay của Việt Nam là hết sức cần thiết và cấp bách. Việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế song phương và đa phương về tương trợ tư pháp một mặt khẳng định Việt Nam sẵn sàng với những thách thức mới của thế giới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu cầu hóa sâu rộng hiện nay, mặt khác là minh chứng để thể hiện sự sẵn sàng hợp tác của Việt Nam với các nước trong khu vực nói riêng và các nước trên thế giới nói chung trong việc cùng hỗ trợ nhau giải quyết những yêu cầu về tương trợ tư pháp trong cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù./. 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 19/01/2018 Lượt xem : 64
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết