Đăng Nhập
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
2:20 CH | 25/04/2013

           Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng.

1:05 CH | 11/04/2013

         Hành chính công (HCC) là một thiết chế để thực hiện quyền hành pháp, đưa pháp luật vào cuộc sống và quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, đó là các nhiệm vụ quản lý nhà nước, bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng cao, ổn định, phát triển đúng hướng. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, nền hành chính quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

1:02 CH | 11/04/2013

 

Quản lý công mới(New Public Managerment) và quản trị nhà nước tốt( Good Governance) đều có bản chất là hướng tới xây dựng một nền hành chính minh bạch, tinh gọn, năng động và hiệu quả, nó hướng đến phục vụ công dân thay vì cai trị nhân dân như trong mô hình hành chính công truyền thống.
8:24 SA | 08/04/2013

 

Thể dục là môn huấn luyện thân thể bằng phương pháp vận  động thể chất, để giúp cho thân thể con người được khỏe mạnh.Về phương diện thể chất, vận động thân thể được hiểu như một hình thái hoạt  động của bắp  thịt, để vượt qua một đối lực đang tác động lên nó. Vận động thân thể thường ở vào hai trạng thái căn bản như động luyện và tĩnh luyện.
8:10 SA | 08/04/2013

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), vai trò của Nhà nước ta không những không suy giảm, mà còn cần được đổi mới một cách căn bản và tăng cường hơn. Nhà nước không phải chỉ là “bà đỡ”, mà còn phải chính là “cha mẹ đẻ” của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
Trang 29 trong 29Đầu tiên    Trước   20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  Tiếp   Cuối    

HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết