Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
bndanhoi
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
10:31 SA | 10/03/2017

 Ths.Quách Thị Minh Thúy - Phó hiệu trưởng

            Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội -->

4:16 CH | 08/03/2017

 

Trần Thị Thương – Khoa NN và PL
3:31 CH | 07/03/2017

 Mai Văn Bay-Phòng Đào tạo

          Theo phong tục Người Việt, chúng ta có thể gọi thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam là một “Đạo”; có thể gọi là “Đạo thờ Tổ tiên”, “Đạo thờ ông, bà”. Đạo ở đây không quan niệm là tôn giáo, mà chỉ là nền tảng của văn hóa dân tộc.

9:14 SA | 01/03/2017

Nguyễn Thị Phương Thảo - Khoa Nhà nước và Pháp luật

9:11 SA | 01/03/2017

                                                      Ngô Thị Thuý Mai-Khoa Xây dựng Đảng

9:15 SA | 06/02/2017

          Tô Hữu Chí - Q. Trưởng khoa Dân Vận

 

1:13 CH | 31/01/2017

 Nguyễn Lương Thủy - Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đầu thế kỷ XX, sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam chỉ phát huy cao độ khi được tập hợp, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 87 năm qua.

9:39 SA | 19/12/2016

   Tô Hữu Chí –Q.Trưởng khoa Dân Vận

             70 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946 - 19/12/2016), nhưng âm hưởng hào hùng của lời kêu gọi bất hủ ấy vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, đó là một văn kiện mang tính cương lĩnh quân sự có giá trị lịch sử trong mọi thời đại, thể hiện niềm tin vững bền về con đường cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã lựa chọn từ khi thành lập Đảng 1930: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

3:54 CH | 15/12/2016

 Lê Thị Nghệ  - Khoa Dân Vận

2:12 CH | 15/12/2016

 Huỳnh Châu Lâm - Phó Hiệu trưởng      

          C.Mác và Ph.Ăngghen khắc phục những thiếu sót của triết học trước đã đưa ra những quan điểm, nguyên tắc có tính nền tảng về lý luận nhận thức, thực hiện bước ngoặt cách mạng trong lý luận nói chung và lý luận nhận thức nói riêng. Hai ông coi nhận thức như một hình thức hoạt động đặc thù, một quá trình phản ánh tích cực về hiện thực thông qua những chủ thể xã hội và là sự thu nhận tri thức vào ý thức con người.

Trang 3 trong 29Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết