Đăng Nhập
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
3:56 CH | 22/06/2016

 Th.s Lê Thị Thanh Lai  - Khoa Nhà nước và pháp luật

 

3:18 CH | 22/06/2016

 A Phúc

Công tác quốc phòng – an ninh trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự ổn định mọi mặt đời sống xã hội đảm bảo điều kiện môi trường để phát triển kinh tế - xã hội.

9:12 SA | 17/06/2016

          Ths. Nguyễn Lương Thủy – Trưởng khoa Xây dựng Đảng

        Trong những năm qua, sinh hoạt chuyên đề thường được thực hiện ở các tổ bộ môn của các trường phổ thông, các khoa nội dung của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp. Đối với các Trường Chính trị, tuy chưa có quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhưng cũng đã được một số trường  triển khai thực hiện, trong đó có Trường Chính trị tỉnh Kon Tum bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

10:58 SA | 14/06/2016

 Minh Thúy

Bác Hồ - Người đã dành trọn cả cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể vẫn mãi trong trái tim của mối người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

10:56 SA | 14/06/2016

     TS. Ngô Hoàng Anh

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Uỷ Ban Nhân dân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Trường có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Lý luận chính trị và nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên

1:36 CH | 10/06/2016

 Lê Thị Nghệ - Khoa Dân vận

Trong chương trình dạy và học ở các Trường Chính trị nói chung và Trường Chính trị tỉnh Kon Tum nói riêng, thảo luận là một hoạt động bắt buộc đối với tất cả học viên và đội ngũ giảng viên. Mục đích của buổi thảo luận là nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tư duy của học viên, củng cố thêm kiến thức trong quá trình học lý thuyết trên lớp. Để đạt mục tiêu đề ra, trước khi thảo luận học viên phải nghiên cứu bài giảng, tìm tư liệu và soạn đề cương thảo luận. Trong khi thảo luận, học viên cần thực sự cởi mở, tích cực trao đổi, học hỏi lẫn nhau…Bên cạnh yêu cầu về tính tích cực, chủ động của học viên thì người giảng viên chủ trì thảo luận giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự thành công của lớp học, đặc biệt là các giảng viên trẻ (Giảng viên có thâm niên công tác giảng dạy dưới 5 năm).

2:50 CH | 20/05/2016

                              Ths. Nguyễn Lương Thủy – Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Phong cách Hồ Chí Minh là những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả, vừa thiết thực.

9:05 SA | 18/05/2016

Lê Thị Nghệ - Khoa Dân vận.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài cho đến nay vẫn là vấn đề có ý nghĩa lý

3:11 CH | 16/05/2016

       TS. Ngô Hoàng Anh

            Sinh ra và lớn lên trước cảnh nước mất, nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh thống khổ lầm than, Nguyễn Tất Thành  (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) quyết tâm đến tận “sào huyệt” của chủ nghĩa tư bản để tìm hiểu hòng tìm ra con đường cứu nước.  

2:56 CH | 16/05/2016

 

Trang 8 trong 29Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối    

Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết