Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 02/02 đến ngày 6/02/2015

 

                                 

                                                                             LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 6, từ ngày 02/02 đến ngày 6/02/2015.
 
 
Thứ
 
          Ngày     
 
Nội dung công việc
 
Người thực hiện
 
Sáng
 
Chiều
 
Thứ 2
 
 
 
02/02
- Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3
- Làm việc bình thường
 
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3.
- Làm việc bình thường
 
- Ban giám hiệu.
 
- CBVC
 
Thứ 3
 
 
 
03/02
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3
- Làm việc bình thường
 
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3.
- Làm việc bình thường
 
Ban giám hiệu.
 
- CBVC
 
Thứ 4
 
 
 
04/02
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3
- Làm việc bình thường
 
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3.
- Làm việc bình thường
 
Ban giám hiệu.
 
- CBVC
 
Thứ 5
 
 
 
05/02
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3
- Làm việc bình thường
 
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3.
- Làm việc bình thường
 
Ban giám hiệu.
 
- CBVC
 
Thứ 6
 
 
 
06/02
- Giao ban cơ quan
Tham gia lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3.
- Làm việc bình thường
- Tham gia học lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3.
 
- Làm việc bình thường
BGH, Trưởng khoa, phòng, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thi Chi Đoàn
- CBVC

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 30/01/2015 Lượt xem : 346
Quay Về

HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết