Bạn đang ở :   Tin tức, Sự kiện > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
TIN HOẠT ĐỘNG

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 47 năm học (2016-2017).

          Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2017, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum tổ chức lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa 47 (hệ tại chức), năm học ( 2016-2017).

          Tham dự  buổi lễ có Thầy Huỳnh Châu Lâm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đ/c  Nguyễn Minh Tuấn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Trưởng, Phó khoa, phòng của Trường cùng toàn thể 47 học viên lớp học các trưởng, phó phòng, ban, chuyên viên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cán bộ xã, phường trên địa bàn thành phố KonTum.

        Qua khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa; nâng cao lập trường, quan điểm, phẩm chất đạo đức, lối sống vững vàng trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Qua đó các đồng chí học viên nâng cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện nhân cách để đáp ứng chuẩn mực của người cán bộ công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là cơ sở cho hoạt động thực tiễn của mỗi học viên sau khi tốt nghiệp, giúp cho việc xử lý có hiệu quả những tình huống cụ thể đặt ra trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Thầy Huỳnh Châu Lâm trao bằng TN cho học viên trong buổi lễ Bế giảng

Mặc dù có những thuận lợi và khó khăn nhất định song đến nay lớp học đã hoàn thành mục đích và yêu cầu đề ra. Kết thúc khóa học có 47 học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Với kết quả 47 học viên xếp loại Trung Bình, đặc biệt có 05 học viên được Hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen có nhiều thành tích trong họat động phong trào của lớp.

Tin, ảnh: Hương KH

 

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 08/09/2017 Lượt xem : 139
Quay Về

HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết