Bạn đang ở :   Văn bản > Văn bản ngành
    Đăng Nhập
VBPL_CP
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
VĂN BẢN NGÀNH

Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của BCHTW

 

 Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của BCHTƯ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 11/04/2016 Lượt xem : 178
Quay Về

HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum