Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Tổ chức bộ máy

I. Ban Giám Hiệu nhà trường:
1 . Họ và tên:  TS. Đặng Luận
    Chức vụ: Hiệu trưởng
    Điện thoại: 0914222759
     Email:
2. Họ và tên: Quách Thị Minh Thuý 
    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách nội dung)
    Điện thoại: 0905.359.477
     Email:
3. Họ và tên: Huỳnh Châu Lâm  
   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng( phụ trách hành chính)
    Điện thoại: 0905171189
     Email:
 
II. Các Khoa- Phòng:
1. Khoa Lý luận cơ bản.
1/ Bùi Phụ- Giảng viên chính- Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
3/ Trần Thanh Hùng-Thạc sỹ- P.Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
4/ Lê Thị Minh Phượng- Thạc sỹ - Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
2. Khoa Nhà nước và pháp luật.
1/ Nguyễn Thọ Hoà-Thạc sỹ- Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
2/ Phạm Thị Hoa- Thạc sỹ- P.Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
3/ Nguyễn Thị Xuân- Thạc sỹ-  P.Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
4/ Nguyễn Thị Phương Thảo- Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
5/ Trần Thị Thương- Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
6/ Trịnh Thu Trang - Giảng viên
Điện thoại:                               Email:
7/ Trần Anh Định - Giảng viên tập sự
Điện thoại:                                     E mail: 
 
3. Khoa Dân Vận.
 
1/  Tô Hữu Chí- Cử nhân-Q.Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
2/  A Phúc-Thạc sỹ, Giảng viên chính- P.Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
3/ Lê Thị Nghệ- Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
4/ Bùi Văn Nhì- Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
 
4. Khoa Xây dựng Đảng.
1/ Nguyễn Lương Thuỷ - Thạc sỹ, Giảng viên chính -Trưởng Khoa
Điện thoại:                               Email:
2/ Nguyễn Thị Hiền- Thạc sỹ- Giảng viên
Điện thoại:                               Email:
3/ Phan Văn Sinh- Thạc sỹ- Giảng viên
Điện thoại:                               Email:
4/ Ngô Thị Thuý Mai - Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
5/ Trần Thị Thu Hương- Thạc sỹ- Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
 
5. Phòng Tổ chức- Hành chính.
1/ Nguyễn Thị Vận –Cử nhân- Trưởng phòng
Điện thoại:                               Email:
2/ Võ Thanh Bình- CVC- P. Trưởng phòng
Điện thoại:                               Email:
3/ Chu Mai Phong- Giảng viên 
Điện thoại:                               Email:
3/ Dương Văn Dệ - Cán sự
Điện thoại:                               Email:
4/  Lê Thị Hà- Cán sự
Điện thoại:                               Email:
5/ Đoàn Thị Tuyết- Cán sự
Điện thoại:                               Email:
6/ Nguyễn Thị Hằng- Kế toán
Điện thoại:                               Email:
7/ Đinh Thị Tuyết Ly- Kế toán
Điện thoại:                               Email:
8/ Vũ Thị Gấm - Nhân viên
Điện thoại:                               Email:
9/ Quách Văn Ân- Nhân viên
Điện thoại:                               Email:
           6. Phòng Đào tạo.
1/ Mai Văn Bay –CVC- Trưởng phòng
Điện thoại:                               Email:
2/ Võ Thị Yến- Cử nhân- P. Trưởng phòng
Điện thoại:                               Email:
3/ Nguyễn Quý An – Chuyên viên
Điện thoại:                               Email:
4/ Nguyễn Thị Thuỷ - CVC - P. Trưởng phòng
Điện thoại:                               Email:
5/  Phạm Minh Phong- Cán sự
Điện thoại:                               Email:
7. Phòng Khoa học- Tư liệu- Thư viện.
1/ Ngô Hoàng Anh- Tiến sỹ- Q.Trưởng phòng
Điện thoại:                               Email:
2/  Nguyễn Thị Dung- CVC- P. Trưởng phòng
Điện thoại:                               Email:                        
3/ Trần Thị Hương – Cán sự
Điện thoại:                               Email:
 
 Tổ chức Đảng và các đoàn thể:
- Đảng bộ:
+ Tổng số đảng viên: 31 đ/c
+ Số chi bộ trực thuộc: 03
+ Ban chấp hành:  7 đ/c;  Bí thư Đảng uỷ: Đ/c Đặng Luận. 
                                                      
- Công đoàn:
+ Tổng số đoàn viên: 38 đ/c.
+ Ban nữ công (trực thuộc)
+ Ban chấp hành công đoàn:  5 đ/c
+ Chủ tịch: Đ/c A Phúc
+ Phó Chủ tịch:  Đ/c Trần Thanh Hùng
 - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:
+ Tổng số đoàn viên 11đ/c, trong đó nữ: 9đ/c
+ Bí thư Chi đoàn: Đ/c Bùi Văn Nhì
 

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập