Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 của Trường chính trị tỉnh Kon Tum

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức ở cơ sở, cán bộ quản lý, công chức phòng, ban, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị của tỉnh; với các loại hình chủ yếu như: Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo, quản lý (Bí thư, Phó bí thư đảng uỷ xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND xã) bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể v.v..

Đọc thêm...
 

Đường Trường sơn- Tuyến đường vận tải mang tầm vóc lịch sử

Đường Trường Sơn chiến lược là một kỳ công lịch sử, một con đường huyền thoại đã góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bộ đội Trường Sơn đã thấm nhuần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nêu cao tinh thần yêu nước, dũng cảm kiên cường, thông minh sáng tạo, vượt qua biết bao gian khổ, khó khăn, ác liệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường, đánh thắng cuộc chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mỹ với tinh thần "đánh địch mà đi, mở đường mà tiến", bảo đảm sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Đọc thêm...
 

Tư tưởng của Bác về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân qua các cuộc cách mạng Pháp, Mỹ, Nga

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước ta, kế thừa và phát  triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đọc thêm...
 

Những bài ca hào hùng góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975

30 tháng 4 - ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc gợi nhớ những bài hát của một thời chiến đấu đầy hy sinh gian khổ, nhưng cũng hào hùng, oanh liệt biết bao. Qua từng chiến dịch, từng trận thắng lại ra đời những bài hát làm nức lòng người, theo nhịp bước của những đoàn quân đầy khí thế chiến thắng.

Đọc thêm...
 

Đường lối đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

 Năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi ấy trở thành một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, đồng thời đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là do nhiều nhân tố hợp thành, trong đó nhân tố có tính quyết định là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập