Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Phong trào đấu tranh chống Mỹ- Diệm của học sinh- sinh viên các đô thị miền nam (1954-1963)

Sau khi thiết lập ách thống trị ở miền Nam, Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm cho thực hiện nhiều chính sách khác nhau nhằm tách tuổi trẻ miền Nam ra khỏi quỹ đạo cách mạng, chuyển bộ phận đầy sinh lực này thành những kẻ lai căng, mất gốc, để rồi ngoan ngoãn trở thành kẻ tay sai cho chúng. 

Đọc thêm...
 

Những nhận thức về đối tượng , nhiệm vụ và tính chất của lịch sử kinh tế

1. Đối tượng, nghiên cứu của lịch sử kinh tế.

            Lịch sử kinh tế quốc dân là một nghành trong khoa học lịch sử xã hội. Môn khoa học nghiên cứu quá trình phát triển thực tế của nền tảng kinh tế xã hội trong một giai đoạn cụ thể của xã hội.

Đọc thêm...
 

Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên hiện nay

Trong thời đại ngày nay, các quốc gia đã nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển đất nước. Đảng ta cũng đã khẳng định nguồn nhân lực là nguồn lực cơ bản, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Trong đó: “Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, chăm lo, phát triển cho thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước” (Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X).

Đọc thêm...
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK ngày 11/2/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kon Tum về việc học chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Ngày 04/3/2014 Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch số 12-KH/ĐUTCT về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Đọc thêm...
 

Đặc sắc văn hóa Giẻ Triêng ở Kon Tum

Đồng bào Giẻ Triêng thường sống tập trung ở các huyện phía tây bắc tỉnh Kon Tum như Đăkglei, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Tumơrông và một số ít ở các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. Cư trú và sinh sống lâu đời trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên, người Giẻ Triêng đã sáng tạo nên một nền văn hóa với những phong tục, tập quán, lễ hội độc đáo, mang đậm dấu ấn của văn hóa nương rẫy. Đến nay, qua bao biến cố thời gian, người Giẻ Triêng vẫn giữ đươc những nét văn hóa truyền thống, thói quen sinh hoạt cộng đồng. Biểu tượng tiêu biểu cho văn hóa cộng đồng của người Giẻ Triêng là nhà Rông- nơi hội họp sinh hoạt, giải quyết mọi vấn đề của cộng đồng.

Đọc thêm...
 
Trang 3 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập