Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Những suy nghỉ về xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa".  Quan điểm, tư tưởng về con người và xây dựng con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong quá trình xây dựng và phát triển con người, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới.

Đọc thêm...
 

Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thế giới đã dành biết bao những lời ca ngợi về ông: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp- một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ XX và là một trong những thiên tài lớn nhất của mọi thời đại” (Nhà Sử học Mỹ Cecil Currey).

Đọc thêm...
 

Vai trò và nhiệm vụ nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH.

Quản lý nhà nước nhằm chuyển dịch cơ cấu  kinh tế  theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá là quá trình Nhà nước xây dựng và vận hành cơ chế quản lý kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hôi, phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan để tác động vào hệ thống kinh tế làm biến đổi về lượng, thay đổi mối quan hệ về chất của các bộ phận hợp thành hệ thống kinh tế theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Đọc thêm...
 

Thần Shiva qua hình tượng nhân hình trong nghệ thuật điêu khắc đá Champa

Từ những thế kỷ đầu công nguyên, Champa [[1]] là một trong những vương quốc cổ hình thành sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ngay từ khi mới thành lập, người Chăm đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Bia ký đầu tiên tìm thấy tại Panturankar (Quảng Nam-Đà Nẵng) là bia Bvadravacmani (thế kỷ IV) xác định ảnh hưởng văn hoá và tôn giáo Ấn Độ vào vùng đất này. Tuy nhiên quá trình tiếp thu văn hoá cũng chính là quá trình bản địa hoá (Champa hoá) các yếu tố văn hoá ngoại lai để hình thành nên văn hoá Champa đặc sắc, mang đậm dấu ấn bản địa.

Đọc thêm...
 

Công tác biên tập thông tin- tầm quan trọng và những lưu ý cần thiết.

Công tác biên tập là một khâu quan trọng của các loại hình báo chí nói chung và trang thông tin điện tử nói riêng. Việc biên tập nhằm lược bỏ những câu từ rườm rà, những sai sót không đáng có mà phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên khi viết bài đề cập đến các vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời sửa chữa, bổ sung những câu từ ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng loại hình báo chí, làm cho các tác phẩm tin bài chính xác hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn.

Đọc thêm...
 
Trang 5 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập