Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam từ tự phát đến tự giác (1919-1930)

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Mác-Ăngghen viết: “Vì luôn luôn bị thúc đẩy bởi nhu cầu về những nơi tiêu thụ sản phẩm, giai cấp tư sản xâm lấn khắp hoàn cầu. Nó phải xâm nhập vào khắp nơi, trụ lại ở khắp nơi và thiết lập những mối liên hệ ở khắp nơi”.  Do yêu cầu tìm kiếm thị trường và thuộc địa ngày càng lớn, cuộc chạy đua cạnh tranh, giành giật thị trường giữa Pháp với các nước tư bản khác ở khu vực châu Á, đặc biệt với các nước tư bản mạnh lúc bấy giờ như Anh, là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. 

Đọc thêm...
 

Những khó khăn trong triển khai thực hiện đường lối chiến lược mới của Đảng ta thời kỳ 1936 -1939

Sự kiện Adolf Hitler, thủ lĩnh của Đảng quốc xã Đức, lên nắm chính quyền tại Đức vào ngày 30 tháng 1 năm 1933 được ghi nhận như là một mốc lịch sử quan trọng, mở đầu cho sự hình thành chế độ phát xít hung hãn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Ngay sau khi lên nắm quyền ở Đức, Hitler lập tức thủ tiêu chế độ Đại nghị, thiết lập chế độ thống trị Quân phiệt, công khai tuyên bố các chính sách vị chủng phản động, ra sức kêu gào chiến tranh. Cùng thời gian đó, xu thế Quân phiệt đã chiếm ưu thế áp đảo trong chính giới Nhật Bản.

Đọc thêm...
 

Vấn đề hình thành phong cách giảng dạy của giảng viên Trường Chính trị

Phong cách giảng dạy có thể hiểu là những nét đặc trưng riêng của giảng viên thể hiện ra bên ngoài khi truyền đạt, trao đổi kiến thức trên lớp. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên một mặt phải đảm bảo nội dung đúng với chương trình học cũng như kế hoạch giảng bài, mặt khác phải quan tâm đến việc định hình những nét riêng của mình. Trên thực tế, giảng viên nói chung và những giảng viên mới vào nghề nói riêng đang gặp khó khăn trong việc định hình phong cách giảng dạy.

Đọc thêm...
 

Công tác dân vận năm 2013 của Trường Chính trị Tỉnh

Từ việc xác định định hướng tư tưởng, chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Đảng uỷ, BGH thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời thông tin, phân tích tình hình, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động an tâm công tác, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Đọc thêm...
 

Những đóng góp của nhà giáo trong lịch sử dân tộc

Cứ mỗi độ cuối thu, khi ánh mặt trời vừa đủ để nhuộm vàng hoa cúc, trời đất như giao hòa cùng với tình cảm kính trọng đặc biệt của cả dân tộc giành cho các thế hệ nhà giáo Việt Nam. Là một người Việt Nam, chúng ta không thể quên truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay: “Không thầy đố mày làm nên”.

Đọc thêm...
 
Trang 6 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập