Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành” ở Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Tư tưởng giáo dục “học đi đôi với hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận rất quan trọng trong kho tàng lý luận về giáo dục; “học đi đôi với hành” là mục tiêu, nguyên lý, phương pháp, phương châm dạy và học của nền giáo dục nước nhà. Tư tưởng ấy hình thành trong quá trình hoạt động cách mạng của Người và Người thường xuyên đề cập từ năm 1945 đến khi Người vĩnh biệt chúng ta. “Học đi đôi với hành” được Đảng ta chính thức khẳng định là một trong những phương châm của nền giáo dục nước nhà từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, Đảng lao động Việt Nam năm 1960: “ Công tác giáo dục phải phục vụ nhiệm vụ và đường lối cách mạng của Đảng, phải nắm vững phương châm giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tế, học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục xã hội ”[1]

Đọc thêm...
 

Một vài suy nghỉ về nhiệm vụ của người giảng viên Trường Chính trị hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã dạy rằng: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Công  việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém"[1], vì vậy, "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng"[2] .

Đọc thêm...
 

Đôi điều suy nghĩ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày Truyền thống đó đã trở thành văn hoá tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

 

 

 Quốc tế hiến chương các Nhà giáo, đã được khẳng định tại  Hội nghị Công đoàn Giáo dục Quốc tế gồm 57 nước trong đó có Việt Nam, tổ chức tại Vacsava (Ba Lan) và quyết định lấy ngày 20 - 11 hàng năm là ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo.

Tại Việt Nam việc tổ chức ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo lần đầu tiên vào ngày 20/11/1958. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân tộc ta phải dồn toàn bộ sức lực, trí tuệ cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Vì vậy, để tổ chức được ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi Miền nam được hoàn toàn giải phóng (30/4/1975) non sông thu về một mối, nền giáo dục thống nhất và quyết tâm xây dựng nền giáo dục theo đường lối của Đảng cộng sản Việt nam, ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo (20-11) được toàn thể giáo giới Việt Nam hưởng ứng và đã đi vào lịch sử văn hoá Việt Nam.

Hồ Chủ tịch đã căn dặn:

Vì lợi ích mười năm trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm trồng người.

Việc trồng người trong lời dặn của Bác, theo tôi nghĩ có hàm ý rất sâu rộng. Trồng người không chỉ là vấn đề nâng cao thể lực cho con người, không chỉ là vấn đề trang bị kiến thức cho con người, mà trồng người trước hết là giáo dục nhân cách, giáo dục văn hóa, giáo dục đạo đức cho con người.

Đọc thêm...
 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đăkglei với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của một trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) cấp huyện, những năm qua, Trung tâm BDCT huyện Đăk Glei đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện.

Đọc thêm...
 

Tổ chức quân đội ở Quảng Trị dưới thời các chúa Nguyễn

Đến thế kỷ XVI, triều Lê suy tàn, đất nước bước vào thời kỳ hỗn loạn, mâu thuẫn xã hội gay gắt, việc tranh giành quyền lực của các thế lực phong kiến trở nên quyết liệt. Tình hình này dần được thay đổi bởi một biến cố: năm 1545, Hưng Quốc công Nguyễn Kim[1] mất, quyền hành trong triều đình rơi vào tay con rể của ông là Trịnh Kiểm.

Đọc thêm...
 
Trang 7 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập