Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Tình yêu trẻ em của Hồ Chí Minh

Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan” một câu nói của Bác viết riêng cho những trẻ em như một lời khuyên, lời nhắc nhở nhẹ nhành dành cho thiếu nhi. Trong cuộc đời làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả đời mình cho dân tộc Việt Nam, trong đó, thế hệ thiếu niên, nhi đồng được Người đặc biệt quan tâm và dành cho tình thương yêu vô hạn Bác đã chăm lo, dạy dỗ các cháu từ việc nhỏ đến việc lớn: 

Đọc thêm...
 

Phương thức tồn tại các quan điểm phủ nhận con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

  Sau sự kiện chính trị tháng 8.1991 chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức xuyên tạc hòng bác bỏ con đường đi lên CNXH ở nước ta, trước tình hình đó nhiều người tỏ ra hoài nghi, hoang mang, dao động và “đặt vấn đề” về việc lựa chọn con đường phát triển đất nước, với lý lẽ thời đại đã thay đổi, con đường đi lên CNXH đã sụp đổ ngay tại những nước đã từng là thành trì của CNXH, thì nước ta – một nước nông nghiệp kém phát triển, phải lựa chọn lại con đường xây dựng đất nước? 

Đọc thêm...
 

Cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh

 Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả, vừa thiết thực. 

Đọc thêm...
 

Vấn để thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Kon Tum

Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; đó là một trong những nguồn gốc quan trọng cho mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ trước đến nay; đó cũng là bài học lớn của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

Đọc thêm...
 

Đại thắng mùa xuân năm 1975 nét phát triển sáng tạo và độc đáo của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, đã viết: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng Quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”(1) .

Đọc thêm...
 
Trang 10 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập