Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Đôi điều suy nghĩ về công tác thể dục thể thao của trường Chính Trị tỉnh Kon Tum

Thể dục là môn huấn luyện thân thể bằng phương pháp vận  động thể chất, để giúp cho thân thể con người được khỏe mạnh.Về phương diện thể chất, vận động thân thể được hiểu như một hình thái hoạt  động của bắp  thịt, để vượt qua một đối lực đang tác động lên nó. Vận động thân thể thường ở vào hai trạng thái căn bản như động luyện và tĩnh luyện.
Nghị quyết Số: 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 01 tháng 12 năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020: “Phát triển thể dục, thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; đồng thời, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và của mỗi người dân. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm thường xuyên lãnh đạo công tác thể dục, thể thao, bảo đảm cho sự nghiệp thể dục, thể thao ngày càng phát triển.Đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước. Tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thể dục, thể thao và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; đồng thời phát huy các nguồn lực của xã hội để phát triển thể dục, thể thao, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục, thể thao.Gìn giữ, tôn vinh những giá trị thể dục, thể thao dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, phát triển nền thể dục, thể thao nước ta mang tính dân tộc, khoa học, nhân dân và văn minh”.
Phong trào thể dục, thể thao ở Trường chính Trị Kon Tum trong những năm qua đã được phát triển ở một số bộ môn cơ bản như : Bóng chuyền; Bóng đá; Cầu lông; Bóng bàn. Phong trào thể dục thể thao được 02 tổ chức đảm nhiệm đó là Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức đã từng xây dựng được chương trình, kế hoạch tập luyện và đã mở rộng mối quan hệ giao lưu, thi đấu với các đơn vị trong Cụm và Khối cũng như các đơn vị cơ sở trên địa bàn; Đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu; các lớp học trong Nhà trường; một số xã, phường trong tỉnh. Trong thi đấu đã đạt được nhiều thành tích cao. Đặc biệt ở 02 bộ môn Bóng chuyền và Bóng đá có nhiều cầu thủ được gọi vào đội tuyển của Cụm trong Khối cơ quan đảng tỉnh, với tinh thần thi đấu nhiệt tình đã mang nhiều thành tích cao, đạt các giai Nhất; Nhì; Ba; làm rạng rỡ phong trào chung của Cụm nói chung và Nhà trường nói riêng.
Tuy nhiên, công tác thể dục, thể thao của Nhà trường cũng còn nhiều hạn chế, chưa đầy đủ, một số tổ chức còn coi nhẹ công tác thể dục, thể thao; phong trào thể dục, thể thao chưa sâu rộng, nhất là đội ngũ Giảng viên, viên chức nữ. Phong trào thể dục thể thao đối với học viên chưa thường xuyên, chưa tạo thành phong trào tập luyện thường xuyên, một số bộ phận học viên không quan tâm đến thể dục thể thao. Thành tích thể thao trong thi đấu giao hữu chưa bền vững, đặc biệt là các môn thể thao là thế mạnh của Nhà trường;  hệ thống tổ chức thể dục, thể thao chưa ổn định, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và khoa học, công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao chậm đổi mới. Đầu tư của Nhà trường cho thể dục, thể thao còn thấp, huy động các nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế.
Để khắc phục những hạn chế nói trên cần xác định rõ nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao của Nhà trường trong những năm tới trong đó cần chú trọng một số nội dung sau:
Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác thể dục thể thao.
Trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của của đội ngũ Giảng viên, viên chức về tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và nâng cao thể lực cho đội ngũ Giảng viên, viên chức, phục vụ sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà. Để đạt được mục tiêu ấy cần được quan tâm và tham gia một cách tự giác, tích cực của đội ngũ Giảng viên, viên chức, có sự phối hợp thống nhất và đồng bộ giữa các tổ chức mà Công đoàn và Đoàn Thanh niên phải coi đó là một nội dung hoạt động phong trào quan trọng của công tác Đoàn thể.
Hai là, phát triển thể dục, thể thao cần hướng vào mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực, bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức, ý chí con người.
Để đạt được mục tiêu đó cần phát triển sâu rộng và toàn diện các lĩnh vực thể dục, thể thao, mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao trong coi trọng, hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao cho mọi đối tượng. Hình thành các điểm tập luyện, có thể thành lập câu lạc bộ có tổ chức do Công đoàn đảm nhiệm. Đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tổ chức tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao. Phối hợp, lồng ghép hoạt động thể dục, thể thao với các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Ba là: hoàn thiện cơ chế tổ chức, điều hành theo hướng hiện đại trong các bộ môn thể thao có đủ điều kiện. Công đoàn đảm nhiệm chính xây dựng chương trình, kế hoạch tập luyện cụ thể, mở rộng mối quan với các lớp học và các cơ quan trong cụm.
 Bốm là: chú trọng đầu tư sân bãi, dụng cụ tập luyện, tranh thủ các nguồn lực, học tập kinh nghiệm và tiếp thu đầy đủ các luật nhất là sự thay đổi của luật trong các bộ môn thể thao nhằm bảo đảm cho sự phát triển thể dục thể thao của nhà trường phát triển toàn diện.
Tô Hữu Chí: Phòng KHTLTV
 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2473
mod_vvisit_counterYesterday2444
mod_vvisit_counterThis week4917
mod_vvisit_counterLast week18058
mod_vvisit_counterThis month58973
mod_vvisit_counterLast month69833
mod_vvisit_counterAll695612
Online (20 minutes ago): 43
Your IP: 3.94.202.172
,
Now is: 2020-02-24 23:41