Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Vấn để thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Kon Tum

Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; đó là một trong những nguồn gốc quan trọng cho mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ trước đến nay; đó cũng là bài học lớn của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

            Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn  của Đảng ta, của dân tộc ta. Hồ chủ Tịch đã từng dạy chúng ta rằng: Để thực hiện và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phải “ vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người nào, góp thành sức mạnh toàn dân”. Như vậy, muốn có sức mạnh của toàn dân tộc phải thực hiện đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng, người đang công tác, người đã nghỉ hưu, người trong nước và người Việt nam  định cư ở nước ngoài... phải động viên và phát huy lực lượng vật chất và tinh thần, trí tuệ của cả một cộng đồng, lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất vì: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng.

            Kon Tum là tỉnh cực bắc tây nguyên, tính đến năm 2011, dân số toàn Tỉnh vào khoảng 453. 200 người, Kon Tum có tất cả 22 dân tộc cùng sinh sống, với 6 dân tộc bản địa là Bana, Brâu, Gia rai, Xê Đăng, Jẻ Triêng, Rơ mâm, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 53%  đông nhất là người Xê Đăng, Bana, dân tộc có số dân ít là Brâu, Rơ Mâm. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để quy tụ người dân Kon Tum (đạc biệt đối với các dân tộc thiểu số) thành một khối thống nhất ý chí và hành động? Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng, hơn lúc nào hết chúng ta phải tiến hành thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, chúng tôi suy nghĩ nên thực hiện cho thật tốt những công việc sau đây:

            1. Tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống, trước mắt là: “ Điện- Đường- Trường-Trạm” để đưa lại đời sống văn minh, tươi đẹp đến với người dân. Chỉ có phát triển“ Điện- Đường- Trường-Trạm” mới tạo nên sự giao lưu kinh tế, văn hoá, thương mại, du lịch và các dịch vụ, chăm sóc sức khoẻ cho người dân, và như vậy các dân tộc trên mảnh đất Kon Tum sẽ từng bước nâng cao được tri thức, tiếp cận văn minh, đi dần vào sản xuất hàng hoá, không bị khép kín trong các buôn làng. (Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong xây dựng Nông thôn mới).

            2. Khi tiến hành xây dựng các công trình ở những vùng dân tộc thiểu số, phải huy động cho được nhân dân tại chỗ tham gia, có như vậy mới có điều kiện đào tạo những công nhân, cán bộ kỷ thuật... cho vùng miền núi. Chúng ta vẫn biết rằng, chi phí để đào tạo một cán bộ đân tộc thiểu số tại chỗ tốn kém hơn nhiều so với người đồng bằng( thời gian, chi phí đào tạo...) nên hầu hết các công trình xây dựng trên địa bàn vùng xâu, vùng xa đã đưa người nơi khác đến làm, ngay cả lao động giản đơn nhất, những tư duy này phải nhanh chóng khắc phục.

Chúng tôi suy nghĩ rằng, khi người dân tại chỗ được tham gia vào các công trình họ sẽ thấy được trách nhiệm và quyền được làm chủ trên mảnh đất mà họ đang sinh sống, mới có thể tránh bớt được những kích động không tốt của kẻ thù nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và cũng là dịp để người dân địa phương tiếp cận dần với đời sống công nghiệp.

            3. Chúng ta đang nỗ lực với những chính sách, biện pháp, kế hoạch, chương trình... nhằm đưa người dân đi dần vào tự lực, giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống, đẩy mạnh công cuộc xoá đói, giảm nghèo, trong khi đó các thế lực thù địch đang  ráo riết thực hiện âm mưu “ diễn biến hoà bình” với xu hứớng kích động các dân tộc tách ra khỏi quốc gia đa tộc người, nhằm làm suy yếu để dễ bề buộc chúng ta lệ thuộc kinh tế, chính trị... vào chúng. Vấn đề đặt ra là, muốn cho các dân tộc thiểu số trên đất Kon Tum nâng cao ý thức, tự giác mình là người Việt nam “ Nước Việt nam là một, dân tộc Việt nam là một” thì phải bằng mọi cách làm cho người dân thấy được sự làm chủ thật sự của họ trên mãnh đất mà họ đang sinh sống, được nhìn thấy sự phát triển lớn lao của cộng đồng dân tộc của họ, hài hoà với sự phát triển chung của đất nước, đừng để trong đời sống những đối xử bất công, những thiên lệch đối với bất cứ một dân tộc nào và khi có những hiện tượng  xảy ra  như  vừa nêu thì phải tiến hành kiểm điểm thật nghiêm khắc. Đây cũng là những mong muốn của Đảng ta và dân tộc ta.

            4. Chính sách đại đoàn kết dân tộc của nước ta nói chung và Kon Tum nói riêng có được thành công hay không phụ thuộc vào vấn đề tổ chức và cán bộ, vào sự quan tâm của toàn dân. Chúng ta vẫn biết rằng, ở nơi này, nơi khác sự hiểu biết về các dân tộc thiểu số còn rất mờ nhạt, có người hiện nay không biết Việt Nam  có bao nhiêu dân tộc đang sinh sống và khi bàn đến dân tộc thiểu số là họ nghĩ ngay rằng, các dân tộc này họ rất nghèo nàn, lạc hậu, cần giúp đỡ; mà không thấy sự cống hiến lớn lao, với vị trí không thể thay thế của họ đối với đất nước. Nên chăng, đẩy mạnh hơn nữa việc đưa những tri thức về các dân tộc tiểu số vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, bậc học cho thật phù hợp,  cần in ấn các sách báo về các dân tộc anh em, giới thiệu các tộc người trên đài phát thanh và vô tuyến truyền hình, cần có những quy định cụ thể hơn đối với những cán bộ đang công tác tại các vùng dân tộc. Những cán bộ công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải thực sự là người có năng lực vì ở đó tình hình phức tạp hơn, họ phải biết ngôn ngữ, chính sách dân tộc, phải nắm vững những tri thức về lịch sử, văn hoá, tập quán...của các dân tộc tại địa phương.

            5. “ Mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân”. Công tác Mặt trận ở Kon Tum hiện nay phải xây dựng cho được những đội ngũ những người tiêu biểu cuả từng dân tộc, họ là những người được dân tin cậy, lớn lên trong lòng nhân dân, là những trí thức, cán bộ được thử thách trong chiến đấu, sản xuất, đời sống, có khả năng làm đầu tàu cho công cuộc xây dựng vì sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt nam.

            Cuối cùng chúng tôi suy nghĩ rằng, thực hiện tốt chính sách  đối với các dân tộc  trên mảnh đất Kon Tum là chúng ta sẽ thực hiện có hiệu quả tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: “ Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định cho bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại“.

Mai Văn Bay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday2501
mod_vvisit_counterThis week5041
mod_vvisit_counterLast week18058
mod_vvisit_counterThis month59097
mod_vvisit_counterLast month69833
mod_vvisit_counterAll695736
Online (20 minutes ago): 36
Your IP: 3.94.202.172
,
Now is: 2020-02-25 01:02