Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Một vài suy nghỉ về nhiệm vụ của người giảng viên Trường Chính trị hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã dạy rằng: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Công  việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém"[1], vì vậy, "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng"[2] .

Theo Người, mục đích đào tạo, huấn luyện cán bộ là đào tạo những cán bộ phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản, đó là giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cán bộ đi học là để "làm việc", "làm người", rồi mới "làm cán bộ". Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Vì theo Người: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công tác thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”[3]. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn chăm lo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ. Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng của Đảng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trong hơn 80 năm qua.

  Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, công tác giảng dạy lý luận chính trị của đội ngũ giảng viên các Trường Chính trị có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng, để góp phần đào tạo một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi mỗi một giảng viên của các Trường Chính trị phải luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ các mặt và năng lực công tác, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn của người giảng viên mà trước hết đó là: phải luôn trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh; đạt chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên hệ chính quy, phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy; có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp và lý lịch bản thân phải rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chính trị.

Mỗi giảng viên phải luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình mà nhiệm vụ quan trọng, trước hết là phải thực hiện tốt công tác giảng dạy.

Để có thể giảng dạy tốt, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị - hành chính phải có kiến thức chuyên môn (cả lý luận và thực tiễn) vững vàng, Người giảng viên phải có một nền tảng lý luận và vốn thực tiễn phong phú để kiểm nghiệm lý luận và nâng nhận thức lý luận lên một tầm cao mới và có như thế thì người giảng viên mới có thể thực hiện mục tiêu giáo dục lý luận cho học viên, vì như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mục đích học để vận dụng chứ không phải học vì lý luận”. Bên cạnh đó, người giảng viên phải nhuẫn nhuyễn về nghiệp vụ sư phạm. Đây là yếu tố quan trọng để có thể giúp cho học viên tiếp thu bài học có chất lượng và hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chú trọng vào rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập, sáng tạo, phát huy trí tuệ, tính năng động, tự chủ của học viên, lấy hoạt động của người học làm trung tâm. Tùy vào đối tượng học viên của từng lớp, người giảng viên cần áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực một cách phù hợp và sử dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, đồ dùng dạy học.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cũng phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững đường lối, nói và viết đúng với quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nắm được tình hình của đất nước và địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy. Ngoài ra, người giảng viên còn phải dành thời gian tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, góp phần phát triển lý luận, đường lối, đấu tranh chống những luận điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Để giúp cho người giảng viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng của bản thân người giảng viên, còn rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo các Trường Chính trị trong việc thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp cho giảng viên nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác cũng như tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và có chế độ, chính sách cho người giảng viên một cách phù hợp.

                     Nguyễn Lương Thủy - Trưởng khoa Xây dựng Đảng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday97
mod_vvisit_counterYesterday665
mod_vvisit_counterThis week1995
mod_vvisit_counterLast week4200
mod_vvisit_counterThis month9712
mod_vvisit_counterLast month18885
mod_vvisit_counterAll284381
Online (20 minutes ago): 20
Your IP: 54.172.234.236
,
Now is: 2019-07-17 04:00