Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Vài suy nghĩ khi đọc “những nhiệm vụ của đoàn thanh niên”( ) của Lê-nin

Năm 2014 đánh dấu chặng đường vẻ vang 83 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014). Trong hơn tám thập kỷ ấy, các thế hệ đoàn viên thanh niên đã tiếp bước nhau cống hiến tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương chiến đấu góp phần giành được độc lập dân tộc và ra sức học tập, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh, thanh niên luôn giữ vai trò là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc.

 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, được hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay vẫn “luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”([1]). 23 triệu thanh niên hiện tại vẫn luôn nhắc mình và tự vấn: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”([2]). Vậy nhiệm vụ của thanh niên là gì và phải làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đó, để phục vụ “cho lợi ích nước nhà nhiều hơn?”. Cách đây gần một thế kỷ, Lê-nin - vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới - đã đưa ra câu trả lời cho những vấn đề đó trong một bài phát biểu của mình tại Đại hội III Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga (tháng 10/1920). Liên hệ với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên hiện nay, vấn đề Lê-nin nêu ra vẫn còn mang tính thời sự.

Đại hội III Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga diễn ra từ ngày 02 đến ngày 10/10/1920. Trước ngày Đại hội, Trung ương Đoàn đã đề nghị Lê-nin giúp đỡ, cho ý kiến và mời Người tham luận chính trị trong Đại hội. V.I.Lê-nin đã đồng ý. Đại hội được tổ chức trong điều kiện đất nước gặp muôn vàn khó khăn khi nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh, nhiều đại biểu mong chờ nghe vị lãnh tụ Đảng và Nhà nước Xô viết kêu gọi nhanh chóng thanh toán bọn phản cách mạng để bắt tay vào trăm nghìn công việc cấp bách, những công việc đòi hỏi những cố gắng vô cùng lớn lao. Nhưng theo ý kiến của các đại biểu, phần đầu bài nói chuyện hơi bất ngờ đối với họ. Lê-nin nêu nhiệm vụ chính, chủ yếu của thanh niên bằng hai chữ: học tập. Và hầu như toàn bộ buổi nói chuyện, Người dành cho việc phát biểu ý kiến “thanh niên phải học như thế nào nếu họ thật sự muốn tỏ ra xứng đáng với danh hiệu thanh niên cộng sản, và chúng ta phải chuẩn bị cho thanh niên như thế nào để họ biết xây dựng đến cùng và hoàn thành triệt để cái sự nghiệp mà chúng ta đã bắt đầu”([3]).

Học chủ nghĩa cộng sản - đó là câu trả lời chung cho câu hỏi học gì? Như thế có nghĩa gì trên thực tiễn?

Như thế không có nghĩa đơn thuần học những điều đã viết về chủ nghĩa cộng sản trong sách vở, vì đó chỉ có nghĩa nắm được những kiến thức sách vở, lý thuyết. Không có kiến thức, không có thế giới quan khoa học, nhưng những cái đó không chỉ hình thành bằng kiến thức sách vở. Học chủ nghĩa cộng sản cũng không có nghĩa là nắm vững những khẩu hiệu cộng sản nhưng lại bác bỏ những gì mà tư duy khoa học đã tích lũy được trước đó. Lê-nin nghiêm khắc phê phán hệ thống giáo dục cũ kỹ, nó cho ta hàng đống kiến thức không cần thiết, làm cho ta quen học vẹt một cách đần độn. Nhưng Người cũng phê phán không kém nghiêm khắc những “nhà cách mạng” nào tuyên truyền phá bỏ di sản văn hóa và khoa học của xã hội cũ để xây dựng từ đầu một nền văn hóa “vô sản” mới. “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản - Lê-nin đã giải thích cho các đại biểu - khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”([4]).

Hiểu được những quy luật xã hội, những thành tựu hiện đại của khoa học và kỹ thuật, đó là, theo tư tưởng của Lê-nin, học chủ nghĩa cộng sản.

Lê-nin khẳng định: một thanh niên cũng như bất kỳ một người cộng sản có ý thức “…khi gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, mình đã nhận nhiệm vụ giúp Đảng xây dựng chủ nghĩa cộng sản và giúp toàn thể thế hệ trẻ xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Họ phải hiểu rằng điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở một nền học vấn hiện đại, và nếu họ không có nền học vấn đó, thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một nguyện vọng mà thôi”([5]).

V.I.Lê-nin đã giải thích cách học chủ nghĩa cộng sản ra sao bằng những ví dụ cụ thể và đơn giản rút từ cuộc sống ở nước Cộng hòa Xô Viết mà mỗi đại biểu đại hội đều quen biết. Xây dựng chủ nghĩa cộng sản là phục hồi công nghiệp và nông nghiệp trên cơ sở chủ nghĩa xã hội khoa học, thiết lập một kỷ luật lao động mới, làm cho mọi người lao động tiếp xúc với văn hóa. Mà cái đó phải bắt đầu từ trăm nghìn việc “nhỏ”: dạy chữ cho những người không biết đọc biết viết, giúp chống đói, tổ chức giữ gìn vệ sinh… “Đoàn thanh niên cộng sản - V.I.Lê-nin nói - chỉ xứng đáng với danh hiệu của nó là đoàn thể của thế hệ cộng sản trẻ tuổi, nếu gắn liền từng bước học tập, giáo dục và rèn luyện của mình với việc tham gia đấu tranh chung của tất cả những người lao động chống lại bọn bóc lột”([6]).

Lê-nin cũng nhấn mạnh tính chất giai cấp của đạo đức và nhân phẩm. “Cơ sở của đạo đức cộng sản là cuộc đấu tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Đó cũng là cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục cộng sản. Đó là lời giải đáp về vấn đề phải học tập chủ nghĩa cộng sản như thế nào”([7]).

Để kết thúc, V.I. Lê-nin đã nói: “…phải làm thế nào để Đoàn thanh niên cộng sản gắn liền việc rèn luyện, học tập và giáo dục của mình với lao động của công nhân và nông dân, không tự giam mình trong các trường học và không tự hạn chế mình ở việc đọc sách báo và tài liệu cộng sản. Chỉ khi nào cùng lao động với công nhân và nông dân, người ta mới trở nên một người cộng sản chân chính được. Phải làm cho mọi người thấy rằng mỗi một đoàn viên của Đoàn thanh niên đều là người có học thức và đồng thời cũng biết lao động”([8]).

Bài phát biểu của Lê-nin tại Đại hội III Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga mấy hôm sau được đăng lần đầu tiên trên báo “Sự thật” với nhan đề “Những nhiệm vụ của đoàn thanh niên”. Nhan đề này phản ánh đầy đủ nhất nội dung của bài phát biểu vì bài này đã nêu ra một vấn đề nóng hổi, có thể nói một vấn đề ‘vĩnh cửu”: Các tổ chức thanh niên phải như thế nào. Hơn nữa không chỉ riêng ở nước Nga Xô viết mà nói chung ở các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, như Lê-nin đã nhấn mạnh.

Bài nói của Lê-nin tại Đại hội III Đoàn Thanh niên Cộng sản không chỉ dành riêng cho Đoàn Thanh niên Nga, lãnh tụ Đảng đã dành cho nó một tầm quan trọng quốc tế. Bài phát biểu đã xác định những mục tiêu chung mà thanh niên những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa tất nhiên sẽ gặp phải. Những nguyên tắc của Lê-nin về giáo dục chủ nghĩa cộng sản (chủ nghĩa xã hội) cho thanh niên và về hoạt động của các tổ chức thanh niên rất quan trọng, dù cho các nước đó có khác nhau về những đặc tính dân tộc hay có những hoàn cảnh khác nhau. Nghiên cứu lại bài nói của Lê-nin, theo đó học tập khoa học cách mạng, mỗi đoàn viên thanh niên cần nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện để có trí sáng, tâm trong và hoài bão lớn, xứng đáng là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta./.

Phạm Thị Hoa


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1064
mod_vvisit_counterYesterday2702
mod_vvisit_counterThis week11525
mod_vvisit_counterLast week17159
mod_vvisit_counterThis month47523
mod_vvisit_counterLast month69833
mod_vvisit_counterAll684162
Online (20 minutes ago): 56
Your IP: 3.234.208.66
,
Now is: 2020-02-20 10:02