Một vài suy nghĩ về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các Trường Chính trị Khu vực Tây nguyên

Thứ năm - 24/05/2018 03:42

Tác giả bài viết: ThS. A Phúc

Nguồn tin: Trưởng phòng KH-TL-TV

Được sự nhất trí của Vụ các Trường Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 19/4/2018, tại Hội trường UBND huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua số 7 các Trường Chính trị Tây Nguyên đã tiến hành Hội thảo khoa học với Chủ đề: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các Trường Chính trị Khu vực Tây nguyên – Thực trạng và giải pháp”.

 

1TS.Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ các trường Chính trị - HVCTQGHCM phát biểu chỉ đạo Hội thảo       

          Sau một buổi làm việc với tinh thần khoa học, thẳng thắn, Hội thảo đã đạt được sự nhất trí cao trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao trình độ giảng viên, chất lượng giảng dạy của các trường; góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư.

          Những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học tại các Trường Chính trị Tây nguyên có nhiều thuận lợi và đã đạt được thành tựu to lớn, làm nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao năng lực tham vấn chính sách cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều đề tài khoa học, bài viết của giảng viên các trường được đánh giá cao.

2`

                                 Các đại biểu tại Hội thảo

          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác nghiên cứu khoa học tại các Trường cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Số lượng công trình nghiên cứu cấp tỉnh, cấp nhà nước ít; khả năng áp dụng vào thực tiễn, chất lượng tham mưu chính sách đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương còn hạn chế; ngân sách, nhân lực tham gia nghiên cứu khoa học còn nhiều khó khăn...

          Thực trạng trên xuất phát từ các nguyên nhân:

              Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Giám hiệu có lúc chưa thỏa đáng so với vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học tại các Trường.

              Hai là, các đơn vị chưa thật sự chủ động trong tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền tăng cường ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học.

              Ba là, đội ngũ cán bộ “đủ tầm” tham gia nghiên cứu còn ít so với tổng thể cán bộ, viên chức ở mỗi trường.

             Bốn là, cán bộ, giảng viên các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ giảng dạy nên chưa bố trí thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu khoa học.

3

            TS. Nguyễ Văn Thắng chia sẻ những khó khăn, bất cập, hạn chế...trong công tác NCKH ở các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên

             Từ những đánh giá khoa học, khách quan nêu trên, Hội thảo đã xác lập định hướng nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận như sau:

             Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chủ trương, biện pháp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác nghiên cứu khoa học nhất là Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

             Thứ hai, các trường cần tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Trong đó, xác định một cách cụ thể nội dung nghiên cứu gắn với nhu cầu lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương.

              Thứ ba, các trường cần chủ động nghiên cứu đề xuất tham vấn chính sách đối với lãnh đạo địa phương. Thông qua đó giúp lãnh đạo địa phương có sự nhìn nhận, đánh giá tốt và có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với các trường trong hoạt động khoa học. Nhất là về kinh phí, ngân sách cho nghiên cứu khoa học.

               Thứ tư, tăng cường sự phối hợp, hợp tác nghiên cứu khoa học quy mô khu vực giữa các trường.

               Kiến nghị

               Đối với Vụ các Trường Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

              - Tiếp tục phát huy vai trò định hướng công tác nghiên cứu khoa học của các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

              - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về nghiên cứu khoa học theo hướng hình thành động lực cao hơn đối với tổ chức, cá nhân than gia nghiên cứu khoa học.

              - Vụ Các Trường Chính trị xem xét tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học mang tính khu vực, tổ chức phối hợp giữa các trường chính trị tham gia nghiên cứu hoặc thiết lập cơ chế cụ thể để các trường có thể liên kết nghiên cứu đề tài khoa học./.

4

                    Các Đại biểu tham dự Hội thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây