Xây dựng phong cách cán bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị

Thứ năm - 23/06/2022 02:57

Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Lương Thủy - Trưởng phòng QLĐT&NCKH

      Thực hiện Kế hoạch số 341-KH/HVCTQG ngày 20/8/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai Cuộc vận động "Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị" giai đoạn 2021- 2025, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng phong cách cán bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị" giai đoạn 2021- 2025, với mục đích: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo Trường và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đối với việc xây dựng phong cách cán bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị. Tổ chức Cuộc vận động nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI. Biểu dương, nêu gương các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động.
      
Theo Kế hoạch, Cuộc vận động triển khai tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường tích cực rèn luyện phấn đấu và đạt các tiêu chí theo phương châm "1 trung thành, 3 sáng tạo, 5 cống hiến" như sau:

      Về trung thành: Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành và mạng xã hội; quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và các Nghị quyết của các cấp ủy có liên quan.
      Về sáng tạo: Sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy từ phương pháp tự học của người thầy đến rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc khoa học; sáng tạo, vận dụng linh hoạt để lý luận gắn liền với thực tiễn trong mỗi bài giảng; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm. Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và tự nghiên cứu lý luận chính trị để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước, địa phương; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, tham mưu, phục vụ, hành chính, hậu cần để có nhiều giải pháp đạt hiệu quả cao thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.
      Về cống hiến: Cống hiến tài năng, năng lực, trí tuệ, tâm huyết và thời gian của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn để mỗi cá nhân trở thành nhân tố tích cực, một mắt xích quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường; không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm sức cho sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng; hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu thi đua theo tinh thần Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V.
      Để thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị, giai đoạn 2021- 2025 đạt hiệu quả, cần phải thực hiện tốt các giải pháp sau:
      - Nêu cao vai trò trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả; nội dung, hình thức, biện pháp đề ra phải cụ thể, thiết thực, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của Trường và của các khoa, phòng. Đưa các nội dung của Cuộc vận động vào các đợt sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, Khối nội dung.
      - Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động, đảm bảo tính hiệu quả cao. Cán bộ lãnh đạo của Trường, các khoa, phòng phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động.
      - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, quản lý tốt và phục vụ tốt"; xây dựng người cán bộ, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo".
      - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về truyền thống của Trường cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt "Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" được ban hành kèm theo Quyết định số 5029-QĐ/HVCTQG ngày 26/10/2007 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 17/01/2018 của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum về thực hiện ứng xử văn hóa của cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên của Trường.
       - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
      - Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây