Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Vài suy nghĩ về đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), vai trò của Nhà nước ta không những không suy giảm, mà còn cần được đổi mới một cách căn bản và tăng cường hơn. Nhà nước không phải chỉ là “bà đỡ”, mà còn phải chính là “cha mẹ đẻ” của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
Đọc thêm...
 
Trang 12 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập