Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
56.761

 

 TIN HOẠT ĐỘNG

9:51 SA | 14/03/2018

       Thực hiện Kế hoạch đào tạo và Bồi dưỡng năm 2017, sáng ngày 12 tháng 3 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum Phối hợp với Huyện ủy Đăk Tô tổ chức lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, khóa 61 (hệ tại chức), năm học (2018-2019) tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

 HỘI THẢO KHOA HỌC

7:57 SA | 07/09/2016

 

 NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

9:04 SA | 26/02/2018

                                                                            Mai Văn Bay – P. Đào tạo

         Cán bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống là nhân tố có ý nghĩa nền tảng, căn bản, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên và hiệu quả tổ chức, hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết