Tổ chức bộ máy

I. BAN GIÁM HIỆU
 
1 . Đ/c Đặng Luận, TS - GVCC
    Chức vụ: TUV, Hiệu trưởng
    Điện thoại: 0914.222.759
 
2. Đ/c Huỳnh Châu Lâm, ThS - GVC
   Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách Nội dung)
    Điện thoại: 0905.171.189
 
3. Đ/c Quách Thị Minh Thuý, ThS - GVC 
    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (phụ trách Hành chính)
    Điện thoại: 0905.359.477
 
II. CÁC KHOA - PHÒNG
 
1. Khoa Lý luận cơ sở    (0260) 3 86 82 85
1. Trưởng khoa: A Phúc, ThS Xã hội học, GVC
                          Điện thoại: 0905 18.24.69    Email:  bloongtrophuc@gmail.com
2. P.Trưởng khoa: 
Ngô Hoàng Anh, TS - GVC   Điện thoại: 098 740 06 89 
3. Giảng viên:
Phan Văn Sinh - ThS Kinh tế chính trị học - GVC
                             Điện thoại:  098 580 91 78   
Lê Thị Minh Phượng - ThS Hồ Chí Minh học - Giảng viên 
                            Điện thoại: 09 1982 3588    
Chu Mai Phong - ThS XDĐ - CQNN, Giảng viên
                           Điện thoại: 0982890170
2. Khoa Nhà nước và Pháp luật
1.Trưởng Khoa:  Nguyễn Thọ Hoà -ThS Lý luận lịch sử NN&PL, GVC
                            Điện thoại:  091 410 20 46    
2.  P.Trưởng Khoa:
                          Nguyễn Thị Xuân - ThS Luật
                           Điện thoại:  090 356 12 39 
3.  Giảng viên:
              Nguyễn Thị Phương Thảo - ThS Quản lý công
                            Điện thoại: 090 599 28 45     Email:  phuongthaotctkt@gmail.com
              Trần Thị Thương - ThS Quản lý công
                            Điện thoại: 0989 77 87 87   Email: thuonggiasvhc@gmail.com
             Trịnh Thu Trang
                           Điện thoại: 0388 59 54 56 
             Nguyễn Anh Định
                           Điện thoại: 097 111 22 35  
             Bùi Thị Thùy Mai
                           Điện thoại: 0386 53 73 22  E mail: thuymaitct@gmail.com
 
4. Khoa Xây dựng Đảng
1. Trưởng khoa: Nguyễn Lương Thuỷ - ThS XDĐ - CQNN, GVC
                           Điện thoại:  090 568 99 59  
2. Phó Trưởng khoa: Trần Thanh Hùng, ThS Kinh tế chính trị học, GVC 
                          Điện thoại:  094 790 91 36   
 
3. Giảng viên
Nguyễn Thị Hiền, ThS Lịch sử
Điện thoại:  096 995 21 04  
Ngô Thị Thuý Mai, ThS Lịch sử ĐCSVN  
Điện thoại:   036 717 3468   
Trần Thị Thu Hương- ThS Lịch sử Việt Nam
Điện thoại:  098 869 16 62  
Lê Thị Nghệ - ThS Triết học
Điện thoại: 0357 42 65 68  Email:  nghectkt@gmail.com
 
5. Phòng Tổ chức, Hành chính,Thông tin, tư liệu   (0260) 3 916 820 
1. Trưởng phòng:  Mai Văn Bay - ThS XDĐ - CQNN, GVC
                              Điện thoại: 098 494 59 64   
2. P.Trưởng phòng: 
Võ Thanh Bình - CVC      097 857 40 36    
Tô Hữu Chí, GV kiêm nhiệm   090 516 82 37   
Phạm Thị Hoa- ThS Hành chính công, GV kiêm nhiệm  097 535 37 88  
3. Các vị trí chuyên môn:
Đoàn Thị Tuyết- Văn thư   039 650 0779
Trần Thị Hương - Thủ quỹ, Lưu trữ   090 198 58 68 
Nguyễn Thị Hằng - Chuyên viên   090 527 79 09                          
Vũ Thị Gấm - Nhân viên     039 375 9008
Bùi Thị Tâm - Kế toán
Lê Thị Hà - Cán sự  033 453 4880   
Bùi Văn Nhì -  GV kiêm nhiệm 09824 00008                      
           6. Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học     (0260) 3 863 465
1. Trưởng phòng:
 Bùi Phụ, GVC
 Điện thoại:  091 410 24 62     Email:
 
 2.  P. Trưởng phòng:
Võ Thị Yến - CVC   098 277 92 56    
Nguyễn Thị Dung - CVC  098 390 02 47    
 
3 Chuyên viên:
      Nguyễn Quý An - CVC     Điện thoại: 0377.277.779  Email: nguyentranbinhkt@gmail.com
      Dương Văn Dệ  - CV  Điện thoại:  090 517 81 83    
      Phạm Minh Phong  038 209 0239
 
        III. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
- Đảng bộ:
 + Tổng số đảng viên: 34 đ/c
 + Số chi bộ trực thuộc: 05
 + BCH:  4 đ/c;  Bí thư Đảng uỷ: Đ/c Đặng Luận
                         Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Đ/c A Phúc
                                                      
- Công đoàn:
+ Tổng số đoàn viên: 38 đ/c.
+ Ban Chấp hành Công đoàn:  05 đ/c
   Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Lương Thủy
   Phó Chủ tịch:  Đ/c Trần Thanh Hùng
baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây