Đôi điều suy nghĩ về trách nhiệm trong công việc đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức hiện nay trong cơ quan, đơn vị

Đôi điều suy nghĩ về trách nhiệm trong công việc đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức hiện nay trong cơ quan, đơn vị

 •   30/09/2020 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Đôi điều suy nghĩ về trách nhiệm trong công việc đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức hiện nay trong cơ quan, đơn vị
Đổi mới hình thức sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum hiện nay

Đổi mới hình thức sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum hiện nay

 •   30/09/2020 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Đổi mới hình thức sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xây dựng nông thôn mới ở Kon Tum hiện nay
Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách dân tộc ở Kon Tum hiện nay

Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách dân tộc ở Kon Tum hiện nay

 •   21/04/2020 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách dân tộc ở Kon Tum hiện nay
Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

 •   21/04/2020 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay

 •   21/04/2020 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na ở Thành Phố Kon Tum hiện nay
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới ở xã Ya Ly(*), huyện Sa Thầy giai đoạn 2010 – 2020

 •   08/11/2019 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Ya Ly là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Sa Thầy, dân tộc thiểu số chiếm 74,91% dân số toàn xã; khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhìn chung điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu, kết cấu hạ tầng nông thôn yếu, kém, thiếu đồng bộ
Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

Vài nét về công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2019

 •   14/06/2019 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là “công việc gốc của Đảng” và phải được tiến hành thường xuyên. Phải xác định rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các yếu tố cơ bản: học thức, đạo đức cách mạng, tác phong và năng lực công tác.
Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

Kết quả thực hiện Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Kon Tum năm 2018

 •   22/01/2019 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có đào tạo bồi dưỡng Lý luận Chính trị, đóng vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Các tin khác

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây