Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thứ hai - 29/01/2024 04:55

Nguồn tin: Nguyễn Quý An - CVC Phòng QLĐT & NCKH

           Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Kon Tum gồm 07 viên chức (trong đó: 01 giảng viên chính, 02 giảng viên, 02 chuyên viên chính, 02 chuyên viên). Lãnh đạo Phòng gồm có 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng. Phòng có chức năng tham mưu Ban Giám hiệu quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của Trường.
          Năm 2023, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã chủ động tham mưu Ban Giám hiệu cụ thể hoá Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 16-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023 và tổ chức phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Kết quả, năm 2023, Phòng đã tham mưu Ban Giám hiệu triển khai đào tạo 08 lớp trung cấp lý luận chính trị với tổng số 448 học viên (03 lớp từ năm 2022 chuyển sang, 206 học viên); bồi dưỡng 19 lớp với số lượng 1.490 học viên, hoàn thành 100% Kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Ngoài ra, Phòng còn tham mưu Ban Giám hiệu phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Kon Plông mở 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương với 75 học viên; phối hợp với Sở Nội vụ mở 16 lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã với 727 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo với 97 học viên.
            Phòng đã tham mưu Hiệu trưởng ban hành Hướng dẫn thi/kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm thuộc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường; tham mưu kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2023, phân công viên chức của Phòng tham gia thực hiện các khâu trong quy trình đánh giá và tổng hợp, tham mưu Ban Giám hiệu Báo cáo đánh giá chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị gửi về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đảm bảo đúng thời gian quy định. Công tác coi thi, làm phách, vào điểm thi các lớp; theo dõi, tổng hợp giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học của viên chức Trường được thực hiện đúng quy chế, quy định, không để xảy ra sai sót. Các viên chức được phân công làm chủ nhiệm lớp có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác quản lý các lớp học, thường xuyên kiểm tra, giám sát và nhắc nhở học viên chấp hành nghiêm quy chế học tập, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của học viên để tham mưu lãnh đạo Phòng, Ban Giám hiệu có biện pháp giải quyết phù hợp.
Trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: Thực hiện sự chỉ đạo, phân công của Ban Giám hiệu, Phòng đã tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tổng kết các hoạt động theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; báo cáo tổng kết, tham gia ý kiến tại Hội nghị của tỉnh sơ kết Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới,…
           Phòng đã giúp Ban Giám hiệu theo dõi, quản lý, thực hiện các thủ tục đánh giá, nghiệm thu đối với 04 các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; trực tiếp tham mưu, thực hiện các thủ tục đăng ký thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Tham mưu cho Ban Giám hiệu chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thành công 01 hội thảo cấp tỉnh; tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp Học viện. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tham gia công tác chuẩn bị tổ chức 03 hội thảo cấp Trường; phát hành 03 số tạp chí “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Thực hiện tốt việc theo dõi, tham mưu tổ chức 04 đoàn đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh cho 34 lượt viên chức.
           Tất cả viên chức của Phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực hoàn thành tốt thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, viên chức còn tích cực tham gia giảng dạy (viên chức là giảng viên), nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở, viết bài Hội thảo, viết bài đăng trên trang thông tin điện tử, tạp chí Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường,...Trong năm, viên chức là giảng viên kiêm nhiệm đều có số giờ giảng dạy, nghiên cứu khoa học vượt định mức. Trong thực hiện nhiệm vụ, viên chức của Phòng luôn có tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
           Nhìn chung năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và Chi bộ đối với hoạt động của Phòng; sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể viên chức; sự phối hợp chặt chẽ của các khoa, phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thời hạn quy định và chất lượng. Với những kết quả đạt được, năm 2023, 06/07 viên chức của Phòng được Hiệu trưởng Trường xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02/07 viên chức được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06/07 viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01/07 viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tập thể Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây